Uitspraak Hoge Raad: Curaçaose zaak. Concordantiebeginsel.

expertise:

Cassatie

24 april 2020

Fiscaal bodemrecht (art. 8 Landsverordening Dwanginvordering; art. 22 lid 3 Iw 1990). Bodem belastingsplichtige (art. 22.1 Leidraad Invordering 2008); feitelijk gebruik, onafhankelijk van anderen? Uitzondering op terughoudend beleid ten aanzien van reële eigendom van derde-eigenaar (art. 22.8.10 Leidraad); verwevenheid belastingplichtige en derde-eigenaar?

ECLI:NL:HR:2020:798, 24 april 2020, 19-00378.

Lees hier de volledige uitspraak.