Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht. Verzuim en tekortkoming.

expertise:

Cassatie

31 januari 2020

Koopovereenkomst onroerend goed met levering ‘uiterlijk 31 december 2011’. Was koper in verzuim door verstrijken van een fatale termijn (art. 6:83, onder a, BW), of omdat verkoper uit mededeling van koper mocht afleiden dat deze zou tekortschieten (art. 6:83, onder c, BW)? Indien geen verzuim, dan toch tekortkoming?

ECLI:NL:HR:2020:141, 31 januari 2020, 18-04169

Lees hier de volledige uitspraak.