Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

16 november 2018

Uitleg overeenkomst. Voldoende gesteld voor toewijzing schadevorderingen? Kan eiser voor het eerst in hoger beroep als lasthebber van een derde (op grond van cessie ter incasso) optreden en de vordering van de derde instellen?

ECLI:NL:HR:2018:2112, 16 november 2018, nr: 17-03152

Lees hier de volledige uitspraak.