Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht; pachtrecht.

expertise:

Cassatie

20 december 2019

Wie is de contractuele wederpartij? HR 11 maart 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1877 (Kribbebijter). Maatstaf om overeenkomst als pachtovereenkomst aan te merken; art. 7:311 BW. Onderscheid tussen uitleg en kwalificatie. Bedoeling van partijen.

ECLI:NL:HR:2019:2034, 20 december 2019, 18-04093.

Lees hier de volledige uitspraak.