Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht, onrechtmatige daad

expertise:

Cassatie

24 februari 2017

Contractenrecht, onrechtmatige daad. Franchiseovereenkomst, dwaling. Handelt franchisegever onrechtmatig door rapport met onjuiste prognoses aan wederpartij te verschaffen? Betekenis van HR 25 januari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7329, NJ 2003/31 (Paalman/Lampenier).

ECLI:NL:HR:2017:311, 24 februari 2017, nr. 15/04399

Klik hier voor de volledige uitspraak.