Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht. Koop-/aannemingsovereenkomst woningen.

expertise:

Cassatie

27 maart 2020

Gebreken in duurzame energievoorziening. Vervalbeding. Is vervalbeding dat wettelijke verjaringstermijn of vervaltermijn verkort onredelijk bezwarend? Art. 6:233 onder a BW; art. 6:236 onder g BW (zwarte lijst); art. 6:237 onder h BW (grijze lijst).

ECLI:NL:HR:2020:531, 27 maart 2020, 19-00319.

Lees hier de volledige uitspraak.