Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht

expertise:

Cassatie

02 februari 2018

Contractenrecht. Kettingbeding. Maatstaf voor uitleg van beding in akte van levering; rechtsopvolging. Dwingende bewijskracht, tegenbewijs, HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM8933, NJ 2011/111 (Kamsteeg/Lisser).

ECLI:NL:HR:2018:148, 2 februari 2018, nr. 17/00591

Klik hier voor de volledige uitspraak.