Uitspraak Hoge Raad: Civiel Recht. Verzekeringsrecht.

expertise:

Cassatie

05 oktober 2018

Verzwijging, rechtsgevolgen; art. 7:928 BW, art. 7:929 lid 1 BW, art. 7:930 lid 3 BW. Vraag of verzekeraar de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken zou zijn aangegaan, art. 7:930 lid 4 BW. Maatstaf van redelijk handelend verzekeraar, betekenis HR 19 mei 1978 ECLI:NL:HR:1978:AC6258, NJ 1978/607 (Hotel Wilhelmina). Relevantie van afwijkend acceptatiebeleid; bij verzekeringnemer vereiste kennis.

ECLI:NL:HR:2018:1841, 5 oktober 2018, nr: 17-02954

Lees hier de volledige uitspraak.