Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht, Faillissementspauliana

expertise:

Cassatie

31 maart 2017

Art. 81 lid 1 RO. Faillissementspauliana m.b.t. aandelenoverdracht. Had curator stemrecht op de aandelen (art. 2:228 BW)? Zijn als gevolg van vernietiging de aandelen in de boedel gevallen of was daartoe een leveringsakte vereist? Heeft curator als gevolg van vernietiging als stemgerechtigd aandeelhouder te gelden?

ECLI:NL:HR:2017:568, 31 maart 2017, nr. 16/02222

Klik hier voor de volledige uitspraak.