Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht.

expertise:

Cassatie

09 juni 2023

Geschil over teruggave van ‘Krimschatten’. Vordering van musea op de Krim en van Staat Oekraïne tot afgifte van kunstschatten die in bruikleen zijn gegeven aan Nederlands museum vóór afscheiding van de Krim van Oekraïne. Internationaal privaatrecht. Buitenlandse voorrangsregel (art. 10:7 BW). Strijd van buitenlandse regeling inzake bescherming van cultureel erfgoed met art. 1 Eerste Protocol EVRM?

ECLI:NL:HR:2023:865, 9 juni 2023, 22/00270.

Lees hier de volledige uitspraak.