Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht.

expertise:

Cassatie

03 juni 2023

Art. 6:230a BW. Is groothandel in slachtafval dienst in de zin van Dienstenrichtlijn? Art. 6:230c BW. Informatieplicht ten aanzien van algemene voorwaarden. Verwijzing naar website.

ECLI:NL:HR:2023:835, 2 juni 2023, 21/04950.

Lees hier de volledige uitspraak.