Uitspraak Hoge Raad: Cassatieprocesrecht. Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

02 november 2018

Aan Borgersbrief te stellen eisen (art. 44 lid 3 Rv). Totstandkoming en uitleg overeenkomst; Haviltexmaatstaf (art. 3:33 en art. 3:35 BW); motivering.

ECLI:NL:HR:2018:2043, 2 november 2018, nr: 17-04338

Lees hier de volledige uitspraak.