Uitspraak Hoge Raad: Cassatie in het belang der wet. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

10 november 2023

Gefinancierde rechtshulp. Art. 38 lid 4 Wet op de rechtsbijstand. Biedt inningsprocedure op voet van art. 38 lid 4 Wrb ruimte om bedrag aan buitengerechtelijke kosten toe te wijzen?

ECLI:NL:HR:2023:1532, 10 november 2023, 23/00662.

Lees hier de volledige uitspraak.