Uitspraak Hoge Raad: Cassatie in het belang der wet. Faillissementsgijzeling (art. 87 Fw).

expertise:

Cassatie

22 januari 2021

In verzekerde bewaringstelling van bestuurder van gefailleerde vennootschappen (art. 87 Fw in verbinding met art. 106 Fw). Loopt wettelijke termijn van art. 87 lid 3 Fw door gedurende voorwaardelijke schorsing? Dient de rechter vrijheidsbeperkende voorwaarden die aan de schorsing zijn verbonden, periodiek te toetsen, onder meer op proportionaliteit en subsidiariteit?

ECLI:NL:HR:2021:102, 22 januari 2021, 20/03587.

Lees hier de volledige uitspraak.