Uitspraak Hoge Raad: Cassatie in belang der wet.

expertise:

Cassatie

17 december 2021

Is kantonrechter als toezichthouder op beheer door bewindvoerder binnen zijn wettelijke taak en bevoegdheden gebleven?

ECLI:NL:HR:2021:1921, 17 december 2021, 21/02918.

Lees hier de volledige uitspraak.