Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak. Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassatie

23 december 2022

Koop van economische eigendom woning. Koper beroept zich in verband met overbouw over naastgelegen steeg op opschorting en ontbinding, subsidiair op dwaling. Hof: mogelijke nadeel koper rechtvaardigt geen opschorting; overige grieven hangen daarmee samen en slagen evenmin. Rechts- en motiveringsklachten tegen verwerping beroep op dwaling.

ECLI:NL:HR:2022:1940, 23 december 2022, 21/04060.

Lees hier de volledige uitspraak.