Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak. Procesrecht; beslagrecht.

expertise:

Cassatie

14 oktober 2022

Kan de vraag of vordering is vereffend ex art. 441 lid 2 Rv-Curaçao uitsluitend worden beantwoord aan de hand van executoriale titel op grond waarvan beslag is gelegd?

ECLI:NL:HR:2022:1467, 14 oktober 2022, 21/02790.

Lees hier de volledige uitspraak.