Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak. Onrechtmatige daad.

expertise:

Cassatie

17 mei 2019

Onderzoek accountantskantoor naar mogelijke onregelmatigheden door directieleden van stichting. Is persoonsgericht onderzoek onzorgvuldig uitgevoerd? Toepasbaarheid in Aruba van Nederlandse gedrags- en beroepsregels voor accountants. Hoor en wederhoor. Contractuele maatstaf bepalend?

ECLI:NL:HR:2019:744, 17 mei 2019, 18-01581.

Lees hier de volledige uitspraak.