Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak. Contractenrecht.

expertise:

Cassatie

03 juni 2023

Inbreuk op achterstellingsovereenkomst? Matiging contractuele boete? Hoor en wederhoor. Uitleg van gedingstukken.

ECLI:NL:HR:2023:846, 2 juni 2023, 21/05304.

Lees hier de volledige uitspraak.