Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak. Arbeidsrecht.

expertise:

Cassatie

10 juni 2022

Ontslag op staande voet; art. 7A:1615p lid 1 BW Aruba. Motivering oordeel dat sprake is van dringende reden.

ECLI:NL:HR:2022:860, 10 juni 2022, 21/01960.

Lees hier de volledige uitspraak.