Uitspraak Hoge Raad: Burgerlijk procesrecht.

expertise:

Cassatie

07 juli 2023

Art. 122 Rv. Leidt gebrek in betekening van appeldagvaarding tot nietigheid daarvan? Is wederpartij door gebrek in exploot onredelijk benadeeld, omdat zij niet binnen beroepstermijn op de hoogte is geraakt van hoger beroep?

ECLI:NL:HR:2023:1073, 7 juli 2023, 22/02723.

Lees hier de volledige uitspraak.