Uitspraak Hoge Raad: Burenrecht. Erfafscheiding.

expertise:

Cassatie

06 december 2019

Art. 5:43 BW, art. 5:49 BW. Geen belangenafweging. Coniferenhaag te vervangen door muur? Mandeligheid. Onderhoud en vervanging van mandelige muur. Art. 3:170 BW, art. 5:65 BW. Misbruik van bevoegdheid (art. 3:13 BW). Rechtsverwerking. Afwijkende overeenkomst. Toewijzing ingetrokken vordering.

ECLI:NL:HR:2019:1907, 6 december 2019, 18-02194.

Lees hier de volledige uitspraak.