Uitspraak Hoge Raad: Bijzondere zorgplicht van banken jegens particuliere borg

expertise:

Cassatie

01 april 2016

Borgtocht; dwaling. Bijzondere zorgplicht van banken jegens particuliere borg (HR 1 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:AB7632, NJ 1991/759). Komt dwaling omtrent beëindiging faillissement hoofdschuldenaar voor rekening van de borg? Art. 6:228 BW. Uitsluitend toekomstige gebeurtenis?

ECLI:NL:HR:2016:543, 1 april 2016, nr. 15/02337

Klik hier voor de volledige uitspraak.