Uitspraak Hoge Raad: Bewijsaanbod in hoger beroep ten onrechte gepasseerd

expertise:

Cassatie

15 januari 2016

Procesrecht. Bewijsaanbod in hoger beroep ten onrechte gepasseerd; art. 166 Rv (HR 9 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO7817, NJ 2005/270).

ECLI:NL:HR:2016:49, 15 januari 2016, nr. 14/05153

Klik hier voor de volledige uitspraak.