Uitspraak Hoge Raad: Bevoegdheid pandhouder tot uitwinning zekerheden die zijn verbonden aan vordering pandgever op derden

expertise:

Cassatie

21 december 2015

Goederenrecht. Bevoegdheid pandhouder tot uitwinning zekerheden die zijn verbonden aan vordering pandgever op derden. HR 11 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS2619, NJ 2006/362. Verbod van herverpanding (art. 3:242 BW).

ECLI:NL:HR: 2015:3619, 18 december 2015, nr. 14/05589.

Klik hier om de gehele uitspraak te lezen.