Uitspraak Hoge Raad: Bestuurdersaansprakelijkheid.

expertise:

Cassatie

14 januari 2022

Art. 23 Wet Bpf 2000. Pensioenrecht. Melding betalingsonmacht. Overgang van onderneming. Vervaltermijn van art. 7:663 BW.

ECLI:NL:HR:2022:13, 14 januari 2022, 20/01724.

Lees hier de volledige uitspraak.