Uitspraak Hoge Raad: Bestuurdersaansprakelijkheid.

expertise:

Cassatie

06 juli 2018

Beëindiging samenwerking tussen B.V.’s en hun bestuurders/aandeelhouders. Vraag of bestuurder van één van de B.V.’s een persoonlijk verwijt treft dat B.V. de gemaakte afspraken niet nakomt.

ECLI:NL:HR:2018:1095, 6 juli 2018, nr. 17/02493

Klik hier voor de volledige uitspraak.