Uitspraak Hoge Raad: Bestuurdersaansprakelijkheid o.g.v. onrechtmatige daad jegens schuldeiser

expertise:

Cassatie

17 februari 2017

Bestuurdersaansprakelijkheid o.g.v. onrechtmatige daad jegens schuldeiser. Maatstaf van persoonlijk ernstig verwijt. Reikwijdte van art. 2:11 BW; mogelijkheid tot disculpatie. Motiveringsklacht over hoogte schadevergoeding.

ECLI:NL:HR:2017:275, 17 februari 2017, nr. 15/03646

Klik hier voor de volledige uitspraak.