Uitspraak Hoge Raad: Bestuurdersaansprakelijkheid

expertise:

Cassatie

21 april 2017

Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid. Benadeling crediteur vennootschap door transactie waarbij aandelen die deze vennootschap hield werden overgedragen; verhouding tot tegenprestatie. Uitleg uitspraak hof.

ECLI:NL:HR:2017:754, 21 april 2017, nr. 16/00790

Klik hier voor de volledige omschrijving.