Uitspraak Hoge Raad: Beslagrecht. Merkenrecht.

expertise:

Cassatie

09 september 2022

Vordering tot opheffing conservatoir beslag. Schending van art. 438 lid 5 (oud) Rv door het niet dagvaarden van geëxecuteerde? Oproeping op de voet van art. 118 Rv.

ECLI:NL:HR:2022:1173, 9 september 2022, 21/00676.

Lees hier de volledige uitspraak.