Uitspraak Hoge Raad: Beslagrecht.

expertise:

Cassatie

11 februari 2022

Conservatoir beslag tot levering merkrechten. Vervreemding merkrechten in weerwil van beslag. Art. 453a Rv. Tegen welke partij (vervreemder-beslagdebiteur of verkrijger) moet hoofdzaak worden gevoerd? Invloed faillissement en ophouden te bestaan beslagdebiteur. Proceskosten; art. 1019h Rv.

ECLI:NL:HR:2022:164, 11 februari 2022, 20/01784.

Lees hier de volledige uitspraak.