Uitspraak Hoge Raad: Beroepsaansprakelijkheid van advocaat

expertise:

Cassatie

30 september 2016

Beroepsaansprakelijkheid van advocaat. Verzuim om verjaring van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraak (art. 3:324 BW) te stuiten? Rechtsgevolg van stuiting door daad van tenuitvoerlegging in de zin van art. 3:325 lid 2, onder c, BW: nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar (art. 3:319 BW) of voortdurende stuiting (art. 3:316 BW)?

ECLI:NL:HR:2016:2222, 30 september 2016, nr. 15/01943

Klik hier voor de volledige uitspraak.