Uitspraak Hoge Raad: Beroepsaansprakelijkheid notaris

expertise:

Cassatie

10 november 2017

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Art. 21 Wet notarisambt. Medewerking notaris aan akte waarin vader recht van hypotheek vestigt tot zekerheid voor nakoming van geldleenovereenkomsten met twee van zijn kinderen, maar ook tot verhaal van vorderingen uit ouderlijke boedelverdeling van vooroverleden moeder en schenkingen op papier die aan alle kinderen hebben plaatsgevonden. Advies tot onterving. Reikwijdte maatstaf HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:831, NJ 2015/479 (Novitaris); motiveringsklachten.

ECLI:NL:HR:2017:2850, 10 november 2017, nr. 16/02607

Klik hier voor de volledige uitspraak.