Hoge Raad’s Uitspraak over de Beroepsaansprakelijkheid van de Arts: Een Gedetailleerde Discussie

expertise:

Cassatie

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

15 maart 2018

Na een bevalling met een keizersnede, waarbij een verlostang werd gebruikt, wordt ontdekt dat het kind een hoge dwarslaesie heeft. De vraag rijst dan: is dit een medische fout? Er is een eis tot overlegging van een rapport ingediend (volgens artikel 843a Rv), waarin de bevindingen van een gynaecoloog en een door het ziekenhuis geraadpleegde radioloog zijn opgenomen. Ook spelen de betekenis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de te stellen eisen aan informatievoorziening door een gynaecoloog en het ziekenhuis een rol. Verder worden deskundigenrapporten gewogen.

Deze zaak, aangeduid met ECLI:NL:HR:2018:365 en daterend van 16 maart 2018 (nr. 17/00173), werd behandeld bij de Hoge Raad. Voor de volledige uitspraak kunt u hier klikken.

Deze kwestie werpt enkele belangrijke vragen op over medische fouten en de informatievoorziening vanuit zorgverleners. Het benadrukt het belang van naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het zorgvuldig wegen van deskundigenrapporten binnen de juridische context. Het is cruciaal dat alle betrokken partijen toegang hebben tot en kunnen beschikken over nauwkeurige en relevante informatie.