Uitspraak Hoge Raad: Beroepsaansprakelijkheid advocaat indien opdracht aan advocatenmaatschap is gegeven

expertise:

Cassatie

07 oktober 2015

Beroepsaansprakelijkheid advocaat indien opdracht aan advocatenmaatschap is gegeven. Maatstaf, HR 29 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1406, NJ 2015/267. Praktijkvennootschap; persoonlijk ernstig verwijt vereist?

ECLI:NL:HR:2015:2745, 18 september 2015, nr. 14/03391

Klik hier voor de volledige uitspraak.