Uitspraak Hoge Raad: Beoordeling verzoek tot verstekverlening

expertise:

Cassatie

12 februari 2015

Procesrecht. Beoordeling verzoek tot verstekverlening. Betekeningsverordening II, Haags Betekeningsverdrag, art. 63 lid 1 Rv en art. 115 Rv. HR 15 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP4952, NJ 2011/369. Kantoorbetekening op de voet van art. 63 lid 1 Rv in de gevallen die worden genoemd in art. 115 lid 1 Rv; volstaan kan worden met de in art. 115 lid 3 Rv voorgeschreven termijn van ten minste een week. Verdedigingsbelang.

ECLI:NL:HR:2015:310, 13 februari 2015, nr. 14/06304

Klik hier voor de volledige uitspraak.