Uitspraak Hoge Raad: Beoordeling verstek. Kennelijke misslag in aanduiding gerekwireerde.

expertise:

Cassatie

09 juli 2015

Procesrecht, cassatie. Beoordeling verstek. Kennelijke misslag in aanduiding gerekwireerde.

ECLI:NL:HR:2015:1844, 10 juli 2015, nr. 15/00613

Klik hier voor de volledige uitspraak.