Uitspraak Hoge Raad: Beoordeling of terugbetaling in redelijkheid van de onderhoudsgerechtigde kan worden verlangd

expertise:

Cassatie

25 juni 2015

Personen- en familierecht. Kinderalimentatie. Beoordeling of terugbetaling in redelijkheid van de onderhoudsgerechtigde kan worden verlangd; maatstaf (HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:232, NJ 2015/92). Relevante omstandigheden (HR 6 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:520, NJ 2015/132).

ECLI:NL:HR:2015:1742, 26 juni 2015, nr. 14/05209

Klik hier voor de volledige uitspraak.