Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht

expertise:

Cassatie

12 mei 2017

Artt. 45 en 49 VWEU. Overeenkomst Zwitserland – EU. Nederlandse inwoner van Spanje heeft enkel belaste arbeidsinkomsten in Nederland (60%) en Zwitserland (40%). Aftrek van hypotheekrente Spaanse eigen woning in Nederland. Beslissing na arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

ECLI:NL:HR:2017:848, 12 mei 2017, nr. 13/03468

Klik hier voor de volledige uitspraak.