Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht

expertise:

Cassatie

10 maart 2017

Inkomstenbelasting. Art. 3.156, lid 1, Wet IB 2001. Inspecteur mag geen tweede aanvraagformulier eisen voor verschillende arbeidsrelaties die in één aanvraagformulier aan hem zijn voorgelegd ter verkrijging van een verklaring arbeidsrelatie (VAR).

ECLI:NL:HR:2017:386, 10 maart 2017, nr. 16/03271

Klik hier voor de volledige uitspraak.