Uitspraak Hoge Raad: Beëindiging onderhoudsplicht wegens samenwonen als gehuwd?

expertise:

Cassatie

22 april 2016

Personen- en familierecht. Alimentatie. Art. 1:160 BW. Beëindiging onderhoudsplicht wegens samenwonen als gehuwd? Restrictieve maatstaf; motivering. Terugwerkende kracht terugbetalingsverplichting. Verhaal van kosten rechercherapport.

ECLI:NL:HR:2016:724, 22 april 2016, nr. 15/02355

Klik hier voor de volledige uitspraak.