Uitspraak Hoge Raad: Arbitrage

expertise:

Cassatie

30 september 2016

Arbitrage. Aansprakelijkheid voorzitter scheidsgerecht voor niet-ondertekening vonnis door mede-arbiters (art. 1057 Rv). Maatstaf van HR 4 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ7834, NJ 2011/131 (Greenworld)? Toepassing maatstaf.

ECLI:NL:HR:2016:2215, 30 september 2016, nr. 15/00686

Klik hier voor de volledige uitspraak.