Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. WWZ.

expertise:

Cassatie

14 juni 2019

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren (art. 7:669 lid 3, onder d, BW). Vereiste dat werknemer in voldoende mate in gelegenheid is gesteld zijn functioneren te verbeteren en dat ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever.

ECLI:NL:HR:2019:933, 14 juni 2019, 18-03679.

Lees hier de volledige uitspraak.