Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht; Wwz.

expertise:

Cassatie

15 februari 2019

Reorganisatie; vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden (art. 7:669 lid 1 en lid 3, onder a BW). Afspiegelingsbeginsel (art. 11 Ontslagregeling). Beoordelingsmaatstaf voor uitwisselbaarheid vervallen functie en nieuw gecreëerde functie (art. 13 Ontslagregeling).

ECLI:NL:HR:2019:229, 15 februari 2019, 18-00442

Lees hier de volledige uitspraak.