Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht; Wwz.

expertise:

Cassatie

25 januari 2019

Veroordeling in hoger beroep tot herstel van de arbeidsovereenkomst tegen latere datum dan de ontbindingsdatum. In verband daarmee te treffen voorzieningen (art. 7:682 lid 6 BW). Grondslag terugbetaling transitievergoeding. Voorzieningen in verband met terugbetaling. Kan rechter zelf de arbeidsovereenkomst herstellen? HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998 (Mediant) en HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:571 (Vlisco).

ECLI:NL:HR:2019:80, 25 januari 2019, 18-00255

Lees hier de volledige uitspraak.