Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht, Wet werk en zekerheid

expertise:

Cassatie

30 juni 2017

Arbeidsrecht, Wet werk en zekerheid. Billijke vergoeding als bedoeld in art. 7:681 lid 1, onder a, BW (vernietigbare opzegging). Omvang billijke vergoeding; punitief karakter; gevolgencriterium; verhouding tot transitievergoeding. Vergoeding van eerder gemaakte kosten rechtsbijstand werknemer? Goed werkgeverschap, art. 6:96 BW, art. 7:686a lid 3 BW.

ECLI:NL:HR:2017:1187, 30 juni 2017, nr. 16/03200

Klik hier voor de volledige uitspraak.