Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Reorganisatie. Ontslag.

expertise:

Cassatie

24 januari 2020

Is in een sociaal plan voorziene regeling over maximering van een ontslaguitkering (de ‘stimuleringsregeling’) in strijd met het verbod van leeftijdsdiscriminatie? Art. 3, onder c, en art. 7 lid 1, onder c, WGBLA. Rechtvaardiging. Legitiem doel. Passendheid. Noodzakelijkheid. Richtlijn 2000/78/EG. HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3367 (KLM). HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR2019:647 (NXP).

ECLI:NL:HR:2020:114, 24 januari 2020, 18-05125

Lees hier de volledige uitspraak.