Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

25 januari 2019

Mondelinge behandeling voor een van de drie raadsheren; HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3264 en 3259. Voorwaardelijke ontbinding; herstel in hoger beroep. Kan rechter zelf de arbeidsovereenkomst herstellen? Verwijzing naar HR 25 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:80. Vrijheid rechter tijdstip van herstel te bepalen en voorzieningen te treffen; art. 7:683 lid 4 BW en art. 7:682 lid 6 BW; motiveringseisen. Gevoegde behandeling met 18/00718.

ECLI:NL:HR:2019:106, 25 januari 2019, 18-00758 en 18-00718

Lees hier de volledige uitspraak.