Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Procesrecht. Insolventierecht.

expertise:

Cassatie

11 januari 2019

Incidenteel verzoek in cassatie tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten. Is art. 224 Rv van toepassing in de verzetprocedure van art. 10 Fw?

ECLI:NL:HR:2019:36, 11 januari 2019, 18-02704

Lees hier de volledige uitspraak.