Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv)

expertise:

Cassatie

20 april 2018

Wwz. Transitievergoeding (art. 7:673 BW). Uitsluiting van werknemers die AOW-leeftijd hebben bereikt van recht op transitievergoeding (art. 7:673 lid 7, onder b, BW). Strijd met Richtlijn 2000/78/EG? Directe leeftijdsdiscriminatie; gerechtvaardigd door legitiem doel? Is de maatregel passend en noodzakelijk?

ECLI:NL:HR:2018:651, 20 april 2018, nr. 17/03500

Klik hier voor de volledige uitspraak.